iNew Studio

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับทุกคนรู้จักเรา

งานของเรา

iNew Studio

iNew Studio ให้บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดเล็ก องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานของรัฐ และยังบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี การสร้างแบรนด์ และการทำการตลาดแบบ Digital Marketing อีกด้วย เราคำนึงถึงความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ เลือกวิธการและปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด ออกแบบชิ้นงานให้เกิดผลประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุด

WEB DESIGN / ออกแบบเว็บไซต์

บริการออกแบบเว็บไซต์ มุ่งเน้นความสวยงาม เรียบง่าย ตามสมัย ใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน

WEB DEVELOP / พัฒนาเว็บไซต์

เน้นการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยระบบ wordpress ที่กว่า 20% ของเว็บไซต์ทั่วโลกใช้

WEB MARKETING / ทำการตลาด

ให้ความสำคัญกับ การสร้างตลาดบนโลกออนไลน์ การสร้างแบรนด์ เพื่อเพิ่มผลประกอบการ

The iNew Studio Process

กระบวนการทำงานของเรา

เราทำงานอย่างมีระบบ มีขั้นตอนมาตรฐาน มีกระบวนการเป็นรูปร่างชัดเจน มีเอกสารการทำงาน

survey

ยื่นใบเสนอราคา

ออกใบเสนอราคา จากการประเมินเบื้องต้น

sign

ทำสัญญา

มีสัญญาชัดเจน มีหลักฐานการทำงาน

market

ประเมินตลาด

ประเมินเป้าหมาย วางโครงสร้างให้เหมาะสม

design

ออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบตามเทรนด์ เรียบหรู สะอาด ตามยุคสมัย

dev

พัฒนาเว็บไซต์

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใช้งานง่าย

complete

ส่งมอบงาน

ส่งมอบ และแนะนำการใช้งานเบื้องต้น

เทคโนโลยีที่เราใช้

เราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับท่านมากทีสุด

พัฒนาด้วย WordPress

เราใช้ WordPress เป็นหลักในการพัฒนา ใช้งานง่าย พัฒนาต่อง่าย แก้ไขข้อมูลได้เอง

รองรับการแสดงผลผ่านมือถือ

เว็บที่เราออกแบบ สามารถแสดงผลผ่านมือถือ และแท็ปเเล็ต อย่างไร้รอยต่อ

Front-end Framework

เราใช้ Framework ในการพัฒนา เพื่อความรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถแก้ไขได้ง่าย

Modern Design

เราออกแบบโดยอิงเทรนด์การสมัยสมัย ทั้ง Flat, Material และ Modern UI

Pricing

ค่าบริการตามแพ็คเกจเบื้องต้น

เราคิดค่าบริการตามเนื้องานแต่ละชิ้น โดยประเมินจากค่าใช้จ่ายอันเกิดมาจากการซื้อลิชสิทธิ์ธีม รูปภาพ งานออกแบบ
และค่าบริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยแบ่งแพ็คเกจไว้โดยประมาณ 3 ระดับ

home

STARTER

เว็บไซต์ส่วนตัว ธุรกิจขนาดย่อม ดูแลระบบง่าย สำเร็จรูป ราคาไม่แพง

5,000 - 15,000 บาท

shop

BUSINESS

เว็บไซต์ทั่วไป ธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดเล็ก องค์กรทั่วไป ราคาคุ้มค่า

15,000 - 25,000 บาท

roman

ENTERPRISE

เว็บไซต์ขนาดใหญ่ องค์กรของรัฐ ธุรกิจขนาดใหญ่ สร้างระบบตามต้องการ

25,000 - 35,000+ บาท

เกี่ยวกับเรา

อยากให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยี และความก้าวหน้า

Kotchawat Varin

Web Designer / Web Developer / Marketing Consultant

ประสบการณ์และความสนใจ

มีความสนใจการทำเว็บไซต์เพื่อการตลาด การออกแบบและการพัฒนา ทั้งในรูปแบบสำเร็จรูป และออกแบบใหม่ การพัฒนาจะเน้นใช้เทคโนโลยีการตลาดที่ตอบโจทย์ธุรกิจ เป็นหลัก และออกแบบระบบของเว็บไซต์ด้วย WordPress

งานด้านอื่นๆ

ประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ cross-platform การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา Insights การตลาดออนไลน์และการทำโฆษณาออนไลน์ Design Thinking และ อื่น ๆ

new

Kotchawat Varin

Web Designer / Web Developer / Marketing Consultant

บล็อก

เรื่องเล็กๆ ของเรา

OSMC : Smart TV ด้วย Raspberry Pi

สวัสดีครับ ห่างกันไปนานเลย
วันนี้มีเรื่องสำหรับคนที่ชอบดูคลิปวีดีโอ...

ผลงาน

ผลงานที่ผ่านมาของเรา

iNewStudio

ติดต่อเรา

KOTCHAWAT VARIN (NEW)
Web Designer / Web Developer / Marketing Director

KOTCHAWAT@INEWSTUDIO.COM

LINE ID: kotchawat

(+66) 8 6128 1028

facebook behance